"Zaczarowane Przedszkole"

Prośba z Urzędu Miasta

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o informację, czy ktoś z Państwa jest zainteresowany przyjęciem do swoich mieszkań uchodźców z Ukrainy. W przeważającej części są to matki z dziećmi lub rodziny z dziećmi. 

W procedowaniu jest ustawa, która zapewni finansowe wsparcie osób przyjmujących uchodźców.

Przewidywana kwota dofinansowania za przyjęcie jednego uchodźcy będzie wynosić do 40 zł za jeden dzień, tj. do 1200 zł miesięcznie na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Ze wszystkimi osobami, które przyjmą uchodźców Gmina Miasto Szczecin zawrze stosowną umowę na dofinansowanie.

Aktualnie mamy do zakwaterowania 195 osób, dla których szukamy schronienia.

Prosimy o zgłaszanie ofert na adres email:   mieszkania@cudzoziemcy.szczecin.eu

 

Zbiorowe kwaterowanie rodzin z dziećmi w halach sportowych i innych obiektach nie jest oczekiwanym rozwiązaniem, dlatego licząc na odruch serca prosimy o rozważenie naszej prośby.

Mirosław Pieczykolan

Zastępca Dyrektora Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

tel. 91 4351268, 691 856 881

mpieczyk@um.szczecin.pl