O przedszkolu

 
POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE    
 

 Przedszkole Publiczne nr 75 rozpoczęło działalność 1 września 1979 roku jako Przedszkole Stoczniowe nr 7.                 

Od 1 września 1991 roku funkcjonowało jako Miejskie Przedszkole nr 75, po czym zostało przemianowane na Przedszkole Publiczne nr 75. Siedziba przedszkola do 31 sierpnia 2002 roku znajdowała się przy ulicy Tadeusza  Zawadzkiego 54, a 1 września 2002 roku została przeniesiona do budynku przy ulicy Eugeniusza Romera 11, w którym wcześniej funkcjonowało Przedszkole Wojskowe nr 108.

Dyrektorem od początku jego istnienia do 31 sierpnia 1996 roku była Pani Czesława Klepacka. Od 1 września 1996 roku do 31 sierpnia 2014 roku dyrektorem przedszkola była Pani Ewa Kościucha. Obecnie funkcję tę pełni Pani Lena Tomaszewska.

 Mając na uwadze szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej, przedszkole stawia możliwie najkorzystniejsze warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, dostarcza mu bodźców stymulujących, wyrównuje braki wywołane niekorzystnymi warunkami środowiskowymi.  

Codzienna praca z dziećmi zaowocowała zdobyciem wielu nagród i dyplomów za udział w różnego rodzaju konkursach i akcjach oraz uzyskaniem przez przedszkole miana „Partner fundacji i przyjaciel dzieci” dzięki uczestnictwie w programie „Zdążyć z pomocą”.

Dewizą realizowaną w pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej przedszkola są słowa M. Dedesse: „Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału, koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia”.

Organem prowadzącym przedszkole jest Samorząd Miasta Szczecin.

Od dnia 7 czerwca 2018 roku nasze przedszkole  nosi nazwę  „Zaczarowane Przedszkole”.